Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dom Dziennego Pobytu

DOM DZIENNEGO POBYTU

ul.B.Chrobrego 7, 48-100 Głubczyce

tel.77/485-82-19

(Jesteśmy na facebooku!)

 

Godziny pracy: 7.00 – 16.00

 

Dom Dziennego Pobytu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla emerytów i rencistów, oferuje usługi w zakresie:

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE w miejscu zamieszkania

ZAPEWNIENIE OBIADU

DZIENNY POBYT – terapia zajęciowa.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE – w miejscu zamieszkania przeznaczone są dla osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności mają ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych:

- wniosek o przyznanie usług opiekuńczych

- aktualna decyzja emerytalna lub rentowa

- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ za usługi opiekuńcze:

Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 20,00zł.

Podopieczny ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze, która uzależniona jest od posiadanego dochodu, i tak:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie ustalony jako % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

Osoby samotnie gospodarujące

% odpłatności

Osoby w rodzinie

% odpłatności

%

koszt 1 godz.

%

koszt 1 godz.

do 100%

nieodpłatnie

0,00 zł

nieodpłatnie

0,00 zł

od 101% do 150%

10

2,00 zł

20

4,00 zł

od 151% do 200%

15

3,00 zł

30

6,00 zł

od 201% do 250%

20

4,00 zł

40

8,00 zł

od 251% do 300%

25

5,00 zł

50

10,00 zł

od 301% do 350%

40

8,00 zł

60

12,00 zł

od 351% do 400%

55

11,00 zł

70

14,00 zł

od 401% do 450%

70

14,00 zł

80

16,00 zł

od 451% do 500%

85

17,00 zł

90

18,00 zł

od 501% i więcej

100

20,00 zł

100

20,00 zł

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone są w godzinach od 7.00 – 15.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku - przez wykwalifikowane opiekunki - w zakresie:

1. Zaspokajania potrzeb życiowych dnia codziennego, jak:

czynności pielęgnacyjne: pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych), higieny osobistej i dbałość o wygląd (pomoc przy myciu, kąpielach i ubieraniu);

dbałość o higienę i estetykę otoczenia podopiecznego;

pomoc w utrzymaniu kontaktów ze społeczności lokalną: spacer, kontakt z sąsiadami;

pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji, koordynacja działań różnych służb społecznych na rzecz podopiecznego;

zaspokajanie potrzeb towarzyskich;

przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety ustalonej przez lekarza, pomoc przy ich spożywaniu;

pomoc w dysponowaniu środkami finansowymi: sporządzanie zakupów, dokonywanie stałych opłat itp.;

 

2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:

pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych;

pomoc w kompletowaniu dokumentów;

pomoc w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architekt.;

 

3. Czynności pielęgnacyjne:

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;

pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich

stosowania;

czynności związane z profilaktyką odleżyn u osób stale leżących;

ZAPEWNIENIE OBIADU

W naszym Domu emeryci i renciści mają możliwość wykupienia niedrogich, domowych obiadów, które dostosowane są do diety i potrzeb osób starszych – nie prowadzimy diet leczniczych.

Wsad do kotła wynosi 3,50zł.

Podopieczny ponosi odpłatność za obiad, która uzależniona jest od posiadanego dochodu,

i tak:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie ustalony jako % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od wysokości

kosztu wsadu do kotła

Osoby samotnie gospodarujące

% odpłatności

Osoby w rodzinie

% odpłatności

%

Koszt 1 obiadu

%

Koszt 1 obiadu

do 100%

nieodpłatnie

0,00 zł

nieodpłatnie

0,00 zł

od 101% do 150%

100

3,50 zł

100

3,50 zł

od 151% do 200%

150

5,25 zł

150

5,25 zł

od 201% i powyżej

200

7,00 zł

200

7,00 zł

DZIENNY POBYT – terapia zajęciowa.

Godziny terapii zajęciowej 8.00 – 16.00.

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach jest nieodpłatny

Umożliwiamy realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich. Dom prowadzi aktywizację osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie od poniedziałku do piątku różnych form aktywności takich jak:

  • profilaktyczna gimnastyka zdrowotna,
  • zajęcia taneczne i muzyczne,
  • zajęcia manualne, plastyczne,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi oraz dziećmi i młodzieżą,
  • i wiele innych.

 

Nasz Dom organizuje szereg imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych: pieszych, rowerowych i autokarowych, wyjazdów do kina i teatru itp.

Współpracujemy z innymi Domami z województwa opolskiego i bierzemy udział w atrakcyjnych imprezach organizowanych przez te Domy.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 poz.922 z późn.zm.) Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2016 poz.930 z późn.zm.).

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach, reprezentowany przez kierownika Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach.

Adres siedziby: 48-100 Głubczyce, ul. Bolesława Chrobrego 7.

Każdej osobie, której dane dotyczą oraz znajdują się w zbiorze danych przetwarzanym w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia.

PDFProjekt pn. „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”.pdf (592,85KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu pn. „SAMI – NIE SAMOTNI”.pdf (392,19KB)
 

Ostatnie przetargi DDP: