Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu

ul. Olimpijska 1

48-100 Głubczyce

tel. 77 4036033            fax 77 4036035 wew 23

NIP 748-12-82-500

000241407

e-mail: zokisglubczyce@wp.pl

Godziny urzędowania: od 700 do 1500

Dyrektor

mgr Bartosz Dzieża

Statut Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach

DOCXZarząd Oświaty, kultury i Sportu w Głubczycach jest Administratorem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce.docx

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf
 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ANDRZEJ PAWŁOWICZ

e-mail: rodo@apawlowicz.pl

tel: +48 78 22 55 777

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.pdf


Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - nabór na wolne stanowiska


Nabór do Publicznych Przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 768/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 745/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

PDFDz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11 (kryteria rekrutacyjne).pdf
PDFUCHWAŁA NR XXVIII/234/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce
PDFWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.pdf


Nabór do Publicznych Szkół Podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 767/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 746/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 842/17 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

PDFOświadczenie - Szkoła Podstawowa

PDFUCHWAŁA NR XXVIII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym

PDFZgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/231/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFZałącznik nr 1 Uchwala Nr XXVIII_231_17 z dnia 15 lutego 2017 r.pdf

ZARZĄDZENIE NR 879/17 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w  szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Głubczyce na rok szkolny 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 684/20 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Głubczyce w 2021 roku

DOCzarzadzenie-nr-604-12-wniosek-o-przyznanie-dotacji.doc

Archiwum ogłoszeń ZOKiS