Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o V sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach zwołuje V Sesję Rady Miejskiej

na dzień 5 lipca 2024 r. na godz. 13:30.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Równe szanse wszystkich dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kubusia Puchatka w Głubczycach” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027;
  2. zatwierdzenia "Koncepcji Smart Village dla Sołectwa Pietrowice na lata 2024-2030".

  1. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

Rafał Zwarycz

 

Głubczyce, dnia 1.07.2024 r.