Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o I sesji RM

POSTANOWIENIE NR 838
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 21 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Komisarz Wyborczy w Opolu II postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Głubczycach na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 14:00

§ 2

Ustalam porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Głubczycach, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 3

Wykonanie postanowienia, w tym zaproszenie radnych, powierza się biuru rady.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Opolu II
Joanna Elżbieta Maksymowicz-Szczepańska

 

Porządek obrad
I sesji Rady Miejskiej w Głubczycach

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
  8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 


PDFPostanowienie nr 838 KW w Opolu II z dnia 21042024.pdf (318,38KB)