Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Górniczy w Katowicach

Wzór zawiadomienia o zamiarze podjęcia wydobywania piasku / żwiru przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej.

PDFWzór zawiadomienia OUG Katowice.pdf (345,87KB)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega sankcjom zgodnie z art. 140 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

 


 

PDFUlotka informacyjna - wydobycie piasku na własne potrzeby.pdf (225,11KB)