Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o LVIII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z  późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach zwołuje LVIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 20 marca 2024 r.

na godz. 14:00.

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie nagród i stypendiów Burmistrza Głubczyc za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2023 roku.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (LVII).
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5.  Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie na 2024 rok,
 2. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2024-2035;
 3. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2024;
 4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach;
 5. zmieniającej uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech;
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach za 2023 rok.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Uroczyste zakończenie VIII Kadencji Rady Miejskiej w Głubczycach.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

                                                                                                                                                             

                                                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głubczycach
Kazimierz Naumczyk

 

 

Głubczyce, dnia 13.03.2024 r.