Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-01-08 KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI.

Informacja o konsultacjach społecznych

 

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu zebrania od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 stycznia 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 7 luty 2024 r.

Forma konsultacji:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.glubczyce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.glubczyce.pl, który należy przesłać na adres lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Głubczycach; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem  https://ankieta.deltapartner.org.pl/glubczyce_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.glubczyce.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/glubczyce_kr_ankieta  

3) otwarte spotkanie konsultacyjne on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 23.01.2024 r., na godzinę 15.00 Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83174996137?pwd=TmFudldabUhKSnN6NkJwR2dQMC9Pdz09

Uwagi do projektu można składać w okresie 15.01.2024 - 07.02.2024 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

b) elektronicznej poprzez:

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się w dniu 23.01.2024 r., o godzinie 15.00

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Głubczycach .

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są interesariusze procesu rewitalizacji na terenie Gminy Głubczyce zgodnie z art. 2, pkt. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 t.j.).

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach

Załączniki:

- formularz konsultacyjny
- obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem (Regulamin Komitetu Rewitalizacji)

DOCXFormularz konsultacji.docx (29,44KB)

PDFObwieszczenie KR.pdf (708,34KB)

DOCXProjekt Uchwały z Załącznikiem - Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gmin.._ 003.docx (39,54KB)