Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze podatkowe 2024

UWAGA

z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze podatkowe ustalone przez Ministra Finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.z 2019 r. poz. 1104)

DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
IN-1 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf
ZDN 1 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
ZDN 2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
ZIN 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf
ZIN 2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf
ZIN 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) 

DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf
IR -1 - INFORMACJA O GRUNTACH.pdf
ZDR -1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY.pdf
ZDR -2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY.pdf
ZIR-1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf
ZIR-2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf
ZIR-3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126) 

DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf
IL-1 - INFORMACJA O LASACH.pdf
ZDL -2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf
ZDL-1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf
ZIL -1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf
ZIL -2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf
ZIL -3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf
 

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne:

  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1A

Poniżej formularze elektroniczne umożliwiające złożenie informacji lub deklaracji za pomocą platformy ePUAP (wymagane posiadanie podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Formularz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Formularz IR-1 - Informacja o gruntach

Formularz IL-1 - Informacja o lasach

Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

Formularz DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

Formularz DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych