Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-12-07 WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA I BUDOWA ODCINKA DROGI ULICY KWIATOWEJ W BOGDANOWICACH".

PDF2023-12-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (150,69KB)

PDF2023-12-07 SWZ - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - UL. KWIATOWA BOGDANOWICE-sig.pdf (1,08MB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA FORMULARZA OFERTOWEGO.doc (426,50KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚW. O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc (433,50KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.doc (427,50KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.doc (433,00KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.doc (434,50KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WYKAZ OSÓB.doc (430,50KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PISEMNE ZOBOW. PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW.doc (427,00KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc (426,00KB)

DOC2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - PROJEKT UMOWY.doc (609,00KB)

DOCX2023-12-07 ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (20,45KB)

ZIP2023-12-07 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.zip (8,81MB)

PDF2023-12-22 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf (243,19KB)

PDF2023-12-22 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (178,50KB)

PDF2024-01-15 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf (462,70KB)

PDF2024-01-31 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (71,45KB)