Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulacje prawne

PDFProgram NGO 2023.pdf (314,78KB)


PDFProgram NGO na 2022.pdf (297,89KB)


PDFGminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.pdf (254,15KB)


UCHWAŁA NR XIV/173/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku


2018-11-28 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku


UCHWAŁA NR II/17/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 listopada 2018 r. W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku

Uchwała nr XXXVII/308/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku.

Uchwała nr XLVII/439/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


DOCX2019-07-11 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx (63,60KB)
DOCX2019-07-11 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx (60,95KB)
DOCX2019-07-11 ROCZNE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załacznik-1.docx (187,62KB)
DOCX2019-07-11 ROCZNE-UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załącznik-2.docx (113,51KB)
DOCX2019-07-11 SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx (45,35KB)
DOCX2019-07-11 SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-6.docx (48,35KB)
DOCX2019-07-11 UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx (69,74KB)
DOCX2019-07-11 UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-4.docx (66,20KB)
DOCX2019-07-11 UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx (36,38KB)
DOCX2019-07-11 UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx (38,36KB)

PDFRozporządzenie MRPiPS - wzory ofert, ramowych umów oraz sprawozdań z realizacji zadania publicznego - obowiązujące od 3 września 2016 r.pdf (1,91MB)

DOC2016_zał. 1. wzór_oferta_oferta wspólna_otwarte konkursy ofert_z załacznikami-1.doc (278,00KB)

DOCwzór oferty uproszczonej zadania 2018.doc (62,00KB)