Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-10-11 ZABEZPIECZENIE BUDYNKU DWORCA W GŁUBCZYCACH.

PDF2023-10-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (143,38KB)

PDF2023-10-11 SWZ - ZABEZPIECZENIE BUDYNKU DWORCA W GŁUBCZYCACHpodpisane.pdf (1,45MB)

DOC2023-10-11 INFORMACJA DOTYCZĄCA FORMULARZA OFERTOWEGO.doc (2,20MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚW. O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc (2,21MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.doc (2,21MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.doc (2,21MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - WYKAZ OSÓB.doc (2,21MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - PISEMNE ZOBOW. PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW.doc (2,21MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc (2,21MB)

DOC2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - PROJEKT UMOWY - ZABEZPIECZENIE BUDYNKU DWORCA W GŁUBCZYCACH.doc (2,37MB)

DOCX2023-10-11 ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (20,45KB)

PDF2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (4,07MB)

PDF2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - STWiORB CZ. I.pdf (370,11KB)

PDF2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - STWiORB CZ. II.pdf (549,10KB)

ZIP2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. I.zip (29,81MB)

ZIP2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKOWA CZ. II.zip (26,50MB)

ZIP2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. III.zip (17,87MB)

ZIP2023-10-11 ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. IV.zip (42,26MB)

PDF2023-10-19 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ.pdf (152,42KB)

PDF2023-10-19 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ-II.pdf (146,53KB)

PDF2023-10-23 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (37,85KB)

PDF2023-10-23 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ-sig.pdf (154,23KB)

PDF2023-10-24 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ - III.pdf (212,78KB)

DOC2023-10-24 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - PROJEKT UMOWY - AKTUALIZACJA.doc (2,39MB)

PDF2023-10-24 PT_A30_SZCZEGÓŁ Dz5.pdf (375,18KB)

PDF2023-10-24 PT_A43_SZCZEGÓŁ DETALU A i B.pdf (322,99KB)

PDF2023-10-24 PT_A52_SZCZEGÓŁ DETALU N.pdf (386,45KB)

PDF2023-10-24 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ - IV.pdf (183,50KB)

PDF2023-10-25 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ - V.pdf (181,21KB)

PDF2023-10-25 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ - VI.pdf (116,93KB)

PDF2023-10-25 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O TREŚĆ SWZ - VII.pdf (114,69KB)

PDF2023-10-30 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf (264,84KB)

PDF2023-10-30 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf (204,46KB)

PDF2023-11-17 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I POPRAWIENIU OMYŁEKpodpisane.pdf (460,00KB)

PDF2023-11-28 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (68,81KB)