Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-08-23 UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2023.

PDF2023-08-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (139,74KB)

PDF2023-08-23 SWZ - UNIESZKODL. WYROBÓW ZAWIER. AZBEST Z TER. GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2023-sig.pdf (329,11KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.doc (151,00KB)

XLS2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 1.1. DO FORMULARZA OFERTOWEGO - FORMULARZ CENOWY.xls (42,50KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚW. O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc (41,50KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.doc (33,50KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG.doc (89,50KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW.doc (79,00KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc (32,50KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY - UNIESZKODL. WYROBÓW ZAW. AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE 2023.doc (185,50KB)

XLS2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 7.1. DO PROJEKTU UMOWY - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI.xls (36,50KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 7.2. DO PROJEKTU UMOWY - PROTOKÓŁ ODBIORU.doc (36,50KB)

XLS2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 7.3. DO PROJEKTU UMOWY - ZESTAWIENIE KART INNYCH DOKUMENTÓW PRZEKAZANIA ODPADÓW.xls (31,50KB)

DOCX2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 7.4. DO PROJEKTU UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx (20,45KB)

DOC2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA.doc (95,00KB)

XLS2023-08-23 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM W 2023 roku.xls (29,50KB)

PDF2023-08-24 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ.pdf (93,75KB)

PDF2023-08-31 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf (78,45KB)

PDF2023-08-31 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf (105,73KB)

PDF2023-09-20 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf (131,87KB)

PDF2023-10-03 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (67,41KB)

PDF2023-11-15 OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY.pdf (59,79KB)