Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2023


 

PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2023.pdf (554,28KB)
PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2023.pdf (1,13MB)
PDFSPRAWOZDANIE NR 1.24 BURMISTRZA GŁUBCZYC Z DNIA 27 MARCA 2024R. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE ZA 2023.pdf (1,81MB)
 

PDFKOREKTA NR 1 -BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023.pdf (262,34KB)
 


PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2023.pdf (261,00KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA 2023.pdf (1,29MB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2023.pdf (265,05KB)
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023.pdf (272,52KB)
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023.pdf (262,30KB)
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2023.pdf (271,86KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA - URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2023.pdf (1,29MB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI- URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2023.pdf (265,01KB)
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI- URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2023.pdf (260,93KB)
 


PDFKOREKTA NR 1 - RB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2023.pdf (280,86KB)
PDFKOREKTA NR 1 - RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV KWARTAŁ 2023.pdf (277,07KB)
PDFKOREKTA NR 2 - RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2023.pdf (890,84KB)
 


PDFkorekta nr 2 - RB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH IV KWARTAŁ 2023.pdf (559,62KB)
PDFKOREKTA NR 1 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI IV KWARTAŁ 2023.pdf (297,59KB)
 


PDFRB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2023.pdf (280,79KB)
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH IV KWARTAŁ 2023.pdf (559,43KB)
PDFRB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2023.pdf (890,21KB)
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV KWARTAŁ 2023.pdf (277,07KB)
PDFRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI IV KWARTAŁ 2023.pdf (297,42KB)
 


PDFRB -N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻN0ŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH III KWARTAŁ 2023.pdf (88,89KB)

PDFRB 28S - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO III KWARTAŁ 2023.pdf (428,15KB)
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH III KWARTAŁ 2023.pdf (239,20KB)
PDFRB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO III KWARTAŁ 2023.pdf (89,98KB)
PDFRB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI III KWARTAŁ 2023.pdf (101,68KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II KW 2023.pdf (234,12KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II KW 2023.pdf (421,55KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II KW 2023.pdf (88,81KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II KW 2023.pdf (101,68KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II KW 2023.pdf (89,88KB)
 PDFRb 27S - kor. nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I KW 2023.pdf (219,94KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I KW 2023.pdf (402,02KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I KW 2023.pdf (88,87KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I KW 2023.pdf (101,50KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I KW 2023.pdf (89,87KB)