Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2023


PDFRB -N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻN0ŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH III KWARTAŁ 2023.pdf (88,89KB)

PDFRB 28S - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO III KWARTAŁ 2023.pdf (428,15KB)
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH III KWARTAŁ 2023.pdf (239,20KB)
PDFRB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO III KWARTAŁ 2023.pdf (89,98KB)
PDFRB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI III KWARTAŁ 2023.pdf (101,68KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II KW 2023.pdf (234,12KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II KW 2023.pdf (421,55KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II KW 2023.pdf (88,81KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II KW 2023.pdf (101,68KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II KW 2023.pdf (89,88KB)
 PDFRb 27S - kor. nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I KW 2023.pdf (219,94KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I KW 2023.pdf (402,02KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I KW 2023.pdf (88,87KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I KW 2023.pdf (101,50KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I KW 2023.pdf (89,87KB)