Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-12-28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DWORCA KOLEJOWEGO W GŁUBCZYCACH WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYNALEŻNEGO DO DWORCA.

PDF2022-12-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (135,32KB)

PDF2022-12-28 SWZ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DWORCA KOLEJOWEGO W GŁUBCZYCACH-sig.pdf (303,77KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTY.doc (51,50KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.doc (41,50KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.doc (33,50KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW.doc (38,00KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU.doc (33,50KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.doc (33,50KB)

DOC2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - PROJEKT UMOWY.doc (144,00KB)

DOCX2022-12-28 ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx (18,92KB)

PDF2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA miniPortal-ePUAP.pdf (2,76MB)

ZIP2022-12-28 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip (11,49MB)

PDF2023-01-05 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf (77,96KB)

PDF2023-01-05 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf (111,50KB)

PDF2023-01-31 WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ-sig.pdf (108,19KB)

DOC2023-01-31 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE TZO.doc (27,50KB)

PDF2023-02-14 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POPRAWIENIU OMYŁKI I ODRZUCENIU OFERT-sig.pdf (186,12KB)

PDF2022-02-22 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (64,76KB)

PDF2023-09-22 OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY.pdf (53,49KB)