Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Szkół w Pietrowicach

Zespół Szkół w Pietrowicach
Pietrowice 9

NIP 7481516837

REGON 160004301

48- 100 Głubczyce
tel. 77 485 76 12
email: sekretariat@zspietrowice.pl

strona internetowa https://zspietrowice.pl/

Dyrektor Bogdan Kulik

PDFRaport o Stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf (1,68MB)
PDFBILANS MAJĄTEK.pdf (1,81MB)
PDFREGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ .pdf (535,00KB)
PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiwgo.pdf (246,04KB)
PDFSTATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pietrowice.pdf (2,02MB)
PDFCELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA PIETROWICE.pdf (215,28KB)
PDFCELE I ZADANIA SZKOŁY PIETROWICE.pdf (211,24KB)

ZARZĄDZENIE NR 1502/2023 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 1503/2023 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

STATUS PRAWNY 

Placówka jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Głubczyce. Nadzór pedagogiczny prowadzi Opolski Kurator Oświaty. 

STRUKTURA ORGANIZACJA 

Organami szkoły są:  
1) Dyrektor szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski  

PROWADZONE REJESTRY 

- Rejestr skarg i wniosków 

- Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły 

- Rejestr wydanych zaświadczeń z OKE 

- Rejestr wydanych zaświadczeń dot. uczniów 

-  Księga uczniów 

-  Księga ewidencji dzieci 

-  Rejestr zatrudnionych pracowników dydaktycznych 

-  Rejestr zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 

-  Rejestr zwolnień lekarskich 

-  Rejestr legitymacji nauczycielskich 

-  Rejestr wydanych zaświadczeń dot. zatrudnienia pracowników 

-  Ewidencja pieczęci i pieczątek 

-  Ewidencje druków ścisłego zarachowania 

-  Księgi inwentarzowe 

SCHRONISKO

PDFStatut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 2023.pdf (344,93KB)
PDFZmiana Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach 2016.pdf (395,33KB)
PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pietrowicach 2023.pdf (198,10KB)

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW 

Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. 

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną, ePUAP 

a)  adres do korespondencji Zespół Szkół w Pietrowicach, Pietrowice 9,  

b)  e-mail:  

c) telefon: 533 305 415, tel. fax. 77 485 76 12 

d) Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIETROWICACH (48-100 PIETROWICE, WOJ. OPOLSKIE) 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. 

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.- 15.00. 

Sprawy istotne dla Rodziców wywieszane znajdują się na stronie internetowej oraz udostępniane są poprzez dziennik elektroniczny.
Zarządzenia dyrektora umieszczane są na bieżąco do wiadomości pracowników w księdze zarządzeń oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.