Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXXVIII Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE

XXXVIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 18 maja 2022 roku na godz. 14:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie na 2022 rok;
  2. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2022;
  3. zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w Alei Lipowej stanowiącej pomnik przyrody;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech;
 1. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania: 
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 

Do udziału w obradach zapraszam:

 • Burmistrza Głubczyc, 
 • Zastępcę Burmistrza
 • Skarbnika Gminy,
 • Sekretarza Gminy,

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

 

Głubczyce, 13.05.2022 r.