Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2022

PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2022.pdf (604,42KB)

PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2022.pdf (311,25KB)
PDFSPRAWOZDANIE NR 1.23 BURMISTRZA GŁUBCZYC Z DNIA 30 MARCA 2023R. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE ZA 2022.pdf (2,85MB)
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK.pdf (87,00KB) 
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022 ROK.pdf (77,24KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK.pdf (533,48KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2020 ROK.pdf (80,96KB)
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 ROK.pdf (76,71KB)
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2022 rok.pdf (85,92KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA - URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2022 ROK.pdf (526,91KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2022 ROK.pdf (80,93KB)
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2022 R.pdf (76,57KB)
 


PDFRB- NDS - KOREKTA NR 1 - SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2022.pdf (88,58KB)
PDFRB-27S - KOREKTA NR 1 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IVKWARTAŁ 2022.pdf (238,51KB)
PDFRB-28S - KOREKTA NR 1 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2022.pdf (429,55KB)
 


PDFRB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2022.pdf (88,71KB)
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IVKWARTAŁ 2022.pdf (238,55KB)
PDFRB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2022.pdf (430,24KB)
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH IV KWARTAŁ 2022.pdf (88,83KB)
PDFRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI IV KWARTAŁ 2022.pdf (104,44KB)
 


PDFOpinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.pdf (1,82MB)
PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022.pdf (236,61KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022.pdf (433,43KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2022.pdf (88,80KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2022.pdf (101,91KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022.pdf (88,67KB)
 


PDFOpinia RIO w sprawie absolutorium.pdf (626,60KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022.pdf (232,61KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022.pdf (421,68KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2022.pdf (88,85KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2022.pdf (101,72KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022.pdf (88,68KB)
 


PDFKOREKTA NR 1 - RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JST, I KWARTAŁ 2022.pdf (88,64KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf (223,21KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf (402,73KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2022.pdf (89,10KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2022.pdf (101,72KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf (88,57KB)