Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXXV Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE

XXXV SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 26 stycznia 2022 roku na godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie na 2022 rok;
  2. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033;
  3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
  4. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce;
  5. ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Głubczycach;
  6. ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2022 rok.
  7. zmiany nazw ulic, alei, osiedli i placów w miejscowości Głubczyce oraz sołectwie Grobniki.

3. Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

 

Głubczyce, 21.01.2022 r.