Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2021

PDFKOREKTA NR 1 - BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST.pdf (78,05KB)


 

PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2021.pdf (273,32KB)
 


PDFSPRAWOZDANIE NR 1.22 BURMISTRZA GŁUBCZYC Z DNIA 31 MARCA 2022R. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE ZA 2021 rok.pdf (1,31MB)
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, 2021.pdf (86,97KB)
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021.pdf (78,06KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA, 2021.pdf (522,61KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI , 2021.pdf (81,12KB)
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI, 2021.pdf (76,98KB)
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2021R..pdf (85,84KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA - URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2021R..pdf (518,04KB)
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI , URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2021R..pdf (80,87KB)
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2021R..pdf (76,53KB)
 


PDFRB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2021.pdf (88,87KB)
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IVKWARTAŁ 2021.pdf (245,22KB)
PDFRB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2021.pdf (409,22KB)
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH, IV KWARTAŁ 2021.pdf (89,19KB)
PDFRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI, IV KWARTAŁ 2021.pdf (105,42KB)
 


PDFRb 27S -KOREKTA NR 2 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf (242,20KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf (242,63KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf (419,06KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021.pdf (89,90KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021.pdf (102,95KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf (89,15KB)
 


 

PDFRb-27S -Korekta nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf (235,78KB)
PDFRb-N - Korekta nr 1- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021.pdf (89,60KB)
PDFRb-NDS- Korekta nr 1- sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf (88,63KB)
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf (235,10KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf (415,92KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021.pdf (89,28KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021.pdf (102,23KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf (88,56KB)
 


PDFKOREKTA NR 2 - Rb-NDS - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf (88,59KB)
 


PDFRb-27S - korekta nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf (222,64KB)
PDFRb-N - korekta nr 1 -Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021.pdf (90,28KB)
PDFRb-NDS - korekta nr 1 - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf (89,46KB)
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf (222,19KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf (404,77KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021.pdf (90,02KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021.pdf (103,39KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf (89,27KB)