Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o XXVI Sesji RM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej

na dzień 24 lutego 2021 r. na godz. 15:00.

 

Obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 (sala nr 23).

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
  2. zamiaru likwidacji Przedszkola w Zopowych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pietrowicach,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  4. w sprawie zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Głubczyce za rok 2021

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głubczycach

Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, dnia 22.02.2021 r.