Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012

Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2012 rok.

PDFUchwała RIO - opinia o sprawozdaniu za 2012.pdf (793,94KB)

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012r.pdf (217,49KB)

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012r.pdf (356,50KB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2012r.pdf (72,07KB)

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2012r.pdf (82,99KB)

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2012r.pdf (82,56KB)

 

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012r.pdf (217,25KB)

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012r.pdf (364,41KB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2012r.pdf (72,78KB)

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za III kwartał 2012r.pdf (83,37KB)

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2012r.pdf (83,03KB)

 

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.pdf (388,26KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2012 r.pdf (970,52KB)

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r..pdf (215,11KB)

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r..pdf (362,72KB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2012r..pdf (72,71KB)

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2012r..pdf (83,34KB)

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2012r..pdf (83,23KB)

 

PDFRb-27S za I kwartał 2012r.pdf (201,12KB)

PDFRb-28S za I kwartał 2012r.pdf (354,67KB)

PDFRb-N za I kwartał 2012r.pdf (72,24KB)

PDFRb-NDS za I kwartał 2012r.pdf (83,02KB)

PDFRb-Z za I kwartał 2012r.pdf (82,49KB)