Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2020


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2020.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2020.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020.pdf
 


PDFKorekta - Rb-27S, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Głubczyce I kwartał 2020.pdf
PDFKorekta - Rb-NDS, sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego, Gmina głubczyce, I kwartał 2020.pdf
 


PDFRb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, I kwartał 2020.pdf
PDFRb- NDS sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020.pdf