Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze podatkowe 2020

UWAGA

z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze podatkowe ustalone przez Ministra Finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.z 2019 r. poz. 1104)

PDFDN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (192,65KB)
PDFIN-1 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf (156,13KB)
PDFZDN 1 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (103,48KB)
PDFZDN 2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (101,89KB)
PDFZIN 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf (119,00KB)
PDFZIN 2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf (100,09KB)
PDFZIN 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH.pdf (116,59KB)
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) 

PDFDR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf (133,65KB)
PDFIR -1 - INFORMACJA O GRUNTACH.pdf (136,90KB)
PDFZDR -1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY.pdf (121,18KB)
PDFZDR -2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY.pdf (119,87KB)
PDFZIR-1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf (120,58KB)
PDFZIR-2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf (119,49KB)
PDFZIR-3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH.pdf (119,12KB)
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126) 

PDFDL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf (117,71KB)
PDFIL-1 - INFORMACJA O LASACH.pdf (107,23KB)
PDFZDL -2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf (97,43KB)
PDFZDL-1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf (95,73KB)
PDFZIL -1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf (95,53KB)
PDFZIL -2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf (96,66KB)
PDFZIL -3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH.pdf (117,28KB)
 

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne:

  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1A

Poniżej formularze elektroniczne umożliwiające złożenie informacji lub deklaracji za pomocą platformy ePUAP (wymagane posiadanie podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Formularz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Formularz IR-1 - Informacja o gruntach

Formularz IL-1 - Informacja o lasach

Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

Formularz DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

Formularz DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych