Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o XI Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 17 lipca 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala konferencyjna nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 15.07.2019 r.