Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o X Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 26 czerwca 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala konferencyjna nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030,
 3. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 5. powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach,
 6. upoważnienia Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 7. rozpatrzenia skargi na przeprowadzone wybory Sołtysa wsi Grobniki.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 19.06.2019 r.    

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Mateusz Kitka
 • opublikowano:
  19-06-2019 15:12
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 230
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×