Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o V Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 27 lutego 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, Sala konferencyjna nr 23

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 20.02.2019 r.    

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2019
  przez: Mateusz Kitka
 • opublikowano:
  22-02-2019 09:58
  przez: Mateusz Kitka
 • zmodyfikowano:
  22-02-2019 09:59
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 204
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×