Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2019

PDFKorekta - Informacja dodatkowa, 2019.pdf (421,77KB)
 


PDFKorekta - Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Głubczyce.pdf (78,43KB)
PDFKorekta - Rb-NDS, Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Głubczyce 2019r..pdf (94,73KB)
 


PDFSPRAWOZDANIE NR 1.20 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 27 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019 rok.pdf (2,16MB)
PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2019.pdf (245,27KB)


PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 2019 rok, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (87,82KB)
PDFBilans jednostki budżetowej, 2019 rok, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (86,20KB)
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Głubczyce, 2019 rok.pdf (78,31KB)
PDFInformacja dodatkowa - 2019, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (186,42KB)
PDFInformacja dodatkowa - zbiorcza, 2019.pdf (187,55KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki, 2019.pdf (81,59KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki, 2019, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (81,40KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednoski, 2019, Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (76,99KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki, 2019.pdf (77,49KB)
 


PDFRB - 27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf (247,47KB)
PDFRB - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf (419,98KB)
PDFRB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf (95,11KB)
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf (89,62KB)
PDFRB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA IV KWARTAŁ 2019.pdf (102,23KB)
 


PDFRegionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwała Nr 391.2019 z dnia 12 września 2019 r. Składu Orzekającego Rejonowej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (205,18KB)PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2019r..pdf (98,72KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf (94,70KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2019r..pdf (89,19KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf (429,62KB)
PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2019r..pdf (242,37KB)
 

 

PDFINFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.pdf (1,18MB)


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf (234,20KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf (418,47KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2019r..pdf (89,55KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2019r..pdf (98,81KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2019r..pdf (94,91KB)


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf.pdf (220,84KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf (412,19KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2019r.pdf (89,59KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 201r.pdf (98,81KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2019r.pdf (94,75KB)