Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze podatkowe 2019

UWAGA

z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze podatkowe ustalone przez Ministra Finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.z 2019 r. poz. 1104)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126) 

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne:

  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1A

Poniżej formularze elektroniczne umożliwiające złożenie informacji lub deklaracji za pomocą platformy ePUAP (wymagane posiadanie podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Formularz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Formularz IR-1 - Informacja o gruntach

Formularz IL-1 - Informacja o lasach

Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

Formularz DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

Formularz DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych


Formularze obowiązujące do 30-06-2019r.

PDFDN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (65,15KB)
PDFDR-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf (218,83KB)
PDFDL-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf (203,82KB)

PDFIN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (57,66KB)
PDFIR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf (190,12KB)
PDFIL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf (183,22KB)

PDFZW-DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH WSPÓŁPOSIADACZACH WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH.pdf (143,57KB)

PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (148,17KB)

PDFDT-1 A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf (110,39KB)