Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011:

 

PDFProjekt druk nr 061 - Sprawozdanie Burmistrza Głubczyc z wykonania budżetu za 2011 rok.pdf (1 005,26KB)

PDFUchwała RIO 193-2012 w spr. opinii sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.pdf (264,11KB)

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialn ego za IV kwartał 2011.pdf (207,45KB)

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialn ego za IV kwartał 2011r.pdf (355,89KB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2011r.pdf (73,97KB)

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2011r.pdf (70,19KB)

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2011r.pdf (84,10KB)

PDFUchwała Nr 483-2011 RIO w spr. opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gł. za I półrocze 2011r.pdf (315,02KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I pólrocze 2011r.pdf (411,14KB)

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2011r..pdf (84,34KB)

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2011r..pdf (70,13KB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2011r..pdf (73,89KB)

PDFRb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r..pdf (331,61KB)

PDFRb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2011r..pdf (194,31KB)