Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o II Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE II SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na dzień 28 listopada 2018  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głubczycach,
b) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głubczycach,
c) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Organizacyjno - Budżetowej Rady Miejskiej w Głubczycach,
d) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głubczycach,
e) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej w Głubczycach,
f) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Głubczycach,
g) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głubczycach,
h) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głubczycach,
i) wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej w Głubczycach,
j) powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
k) powołania Doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Głubczycach, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
l) powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Głubczycach, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
m) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głubczyc,
n) przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 rok.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  21 listopada 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  22-11-2018 15:22
  przez: Marcelina Wieliczko
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 13:59
  przez: Marcelina Wieliczko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 973
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl