Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Obywatelski - Głubczyce 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok

 

          Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XLIII/397/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 2108),

informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku wyniesie 300 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce, przy czym koszt wykonania 1 zadania nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

Zadania mogą dotyczyć:

1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;

2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;

3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Głosowanie mieszkańców Głubczyc w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie
w terminie od 26 lutego do 8 marca 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2019”, zamieszczono w poniższej tabeli.

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2019”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2019 rok

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

21 listopada 2018 r

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

22 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

3 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

14 stycznia do 1 lutego 2019 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 6 lutego 2019 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

6 do 22 lutego 2019 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 7 lutego 2019 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

25 lutego do 8 marca 2019 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

26 lutego do 8 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 15 marca 2019 r.

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2019.

                                                                                                                                                                                  Burmistrz Głubczyc

                                                                                                                                                                                      Adam Krupa