Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego 

PDFSKMBT_C36024012312140.pdf (432,72KB)


Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego 

PDFSKMBT_C36024011710370.pdf (180,36KB)


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego 

PDFSKMBT_C36024011710371.pdf (382,10KB)


Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych przekazane zgodnie z art 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

PDFZawiadomienie GL.ZUZ.1.4210.548.2022.JPA.pdf (496,08KB)


PDFZawiadomienie GL.ZUZ.3.4210.234.2023.MSz.pdf (352,86KB)


PDFGL.ZUZ.3.4210.234.2023.MSz.pdf (94,41KB)


PDFGL.ZUZ.3.4210.352.2023.RG.pdf (81,15KB)


PDFZawiadomienie DRZGWWP w Gliwicach GL-RUZ-4210-159-2022-3-EGK.pdf (477,10KB)


PDFZawiadomienie GL.RUZ.4210.111.2022.4.KS_TS.pdf (989,04KB)


PDFZawiadomienie w owszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.101.2022.MN.pdf (442,95KB)


PDFZawiadomienie GL.RUZ.4210.113.2022.3.GJ_TS.pdf (479,45KB)


PDFObwieszczenie o decyzji GL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG.pdf (1,09MB)


PDFGL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG - Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (152,03KB)


Informacja o wszczęciu postępowania PDFGLZUZ.3.4210.101.2022.MN.pdf (97,12KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG.pdf (1,13MB)


PDFZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.89.2022.3.KS_TS.pdf (420,60KB)


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.1.4210.110.2022.MS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek Powiatu Głubczyckiego

PDFGL.ZUZ.1.4210.110.2022.MS-obwieszczenie RKW_2022_5045.pdf (669,15KB)


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w Lisięcicach

PDFGL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG - obwieszczenie DW 417 Lisięcice.pdf (149,64KB)


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.155.2021.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek  Głubczyckich Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Głubczycach, na usługę wodną obejmująca odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Pomorzowicach.

PDFGL-ZUZ-3-4210-155-2021-BS.pdf (371,44KB)


PDFGL-ZUZ-3-4210-239m-2020-MN - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w obrębie Lwowian.pdf (392,16KB)

PDFGL-ZUZ-3-4210-122m-2020-BS - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb eksploatacji SUW ujęcia wody KLISINO.pdf (385,78KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 sierpnia 2020 r.pdf (493,84KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29 lipca 2020 r..pdf (430,18KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8 czerwca 2020 r - 2.pdf (489,64KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8 czerwca 2020 r - 1.pdf (492,13KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20 wrzesnia 2018 r.pdf (530,31KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22 stycznia 2019 r.pdf (499,72KB)

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 lutego 2019 r.pdf (534,47KB)