Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XLI Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XLI SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  18 kwietnia 2018  roku o godz. 15:00

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału Gminy Głubczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018,

c) uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce.

3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  12 kwietnia 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2018
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  13-04-2018 09:31
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  24-05-2018 08:26
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 551
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×