Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r.pdf

 

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
PDFInformacja dodatkowa - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf
 

 

PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
 

 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IVkw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2018r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2018r..pdf
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Głubczyce.pdf

PDF2018-10Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2018r..pdf-29 14_24_22.pdf
PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2018r.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2018.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2018.pdf


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2018r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2018r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r.pdf
 

 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r..pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2018r.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2018r..pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2018
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  04-01-2018 09:55
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • zmodyfikowano:
  16-05-2019 11:58
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 1799
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl