Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r.pdf (1,25MB)

 

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (77,42KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (81,46KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (86,20KB)
PDFInformacja dodatkowa - Urząd Miejski w Głubczycach.pdf (461,25KB)
 

 

PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf (75,87KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (77,67KB)
PDFInformacja dodatkowa.pdf (185,04KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf (81,81KB)
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf (77,98KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (87,59KB)
 

 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IVkw. 2018r.pdf (241,65KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018r..pdf (410,42KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2018r.pdf (89,43KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018r.pdf (94,85KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2018r..pdf (101,64KB)
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Głubczyce.pdf (179,22KB)

PDF2018-10Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2018r..pdf-29 14_24_22.pdf (98,61KB)
PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r.pdf (237,23KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r..pdf (417,11KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2018r.pdf (89,57KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2018r.pdf (94,85KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2018.pdf (181,26KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2018.pdf (392,90KB)


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r.pdf (233,96KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r..pdf (409,62KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2018r.pdf (89,49KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2018r..pdf (99,08KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2018r.pdf (95,31KB)
 

 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r.pdf (217,46KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r..pdf (399,33KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2018r.pdf (89,76KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2018r..pdf (98,89KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2018r.pdf (95,27KB)