Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji wykonania budżetu za I półrocze 2017.pdf (319,06KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2017.pdf (381,91KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za rok 2017.pdf (172,33KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za rok 2017.pdf (635,80KB)


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r..pdf (192,67KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r..pdf (360,96KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2017r..pdf (74,91KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2017r..pdf (84,22KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r..pdf (78,39KB)
 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r..pdf (203,11KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r..pdf (367,65KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2017r..pdf (74,61KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2017r..pdf (84,05KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r..pdf (78,33KB)
 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r..pdf (209,07KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r..pdf (373,67KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2017r..pdf (74,64KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2017r..pdf (84,10KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r..pdf (77,80KB)
 

PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r.pdf (236,02KB)
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r..pdf (397,21KB)
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2017r.pdf (89,23KB)
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2017r.pdf (101,71KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r.pdf (93,33KB)