Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2016

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016.pdf (190,75KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2016 rok.pdf (1,06MB)


PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.pdf (202,34KB)
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.pdf (348,23KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016r.pdf (74,68KB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2016r.pdf (79,76KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2016r..pdf (86,64KB)
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016r.pdf (189,78KB)
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016r.pdf (344,68KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2016r.pdf (74,50KB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2016r.pdf (78,12KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2016r..pdf (84,05KB)
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016r.pdf (199,62KB)
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016r.pdf (358,01KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2016r.pdf (75,02KB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2016r.pdf (78,47KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2016r..pdf (84,47KB)