Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przepisy prawne dotyczące zbywania, wynajmu i dzierżawy nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami, stanowiącymi wlasność jednostek samorządu terytorialnego

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2004 r. Nr 251, poz. 2603 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 • ustawa o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 zpóżn. zmianami)

 Sprzedaż nieruchomości Gminy Głubczyce

 • uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce DOCtekst ujednolicony Uchwały nr XXXIII.doc (50,50KB)
 • Uchwała Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.1542 Ogłoszony: 2015-07-01) - link do uchwały
 • zarządzenie Nr 1617/10 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży ratalnej nieruchomości Gminy Głubczyce w trybie bezprzetargowym oraz w trybie rokowań
  DOCZarządzenie nr 1617-10 w spr.ustalenia zasad sprzedaży ratalnej nieruchomości Gminy Głubczyce...[1].doc (27,00KB)
 • Zarządzenie Nr 1147/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 października 2009 roku w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Głubczyce
  DOCProcedura zbywania nieruchomości_2.doc (163,50KB)
 • Zarządzenie Nr 1332 /2010 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1147/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 października 2009 roku w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Głubczyce
  DOCzmiana zarządzenia w sprawie procedury.doc (24,50KB)

 Dzierżawa/najem nieruchomości Gminy Głubczyce