Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przepisy prawne dotyczące zbywania, wynajmu i dzierżawy nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami, stanowiącymi wlasność jednostek samorządu terytorialnego

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2004 r. Nr 251, poz. 2603 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
  • ustawa o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 zpóżn. zmianami)

 Sprzedaż nieruchomości Gminy Głubczyce

 Dzierżawa/najem nieruchomości Gminy Głubczyce