Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o terenach przeznaczonych w planie na działalność inwestycyjną w gminie Głubczyce

 • działki nr 446/25, 373/5 i 452/2 o łącznej powierzchni 0,1996 ha położone przy ulicy E Plater - Ratuszowa - Warszawska - teren oznaczony symbolem literowym 5 MWU z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
 • działka nr 374 o powierzchni 0,6600 ha przy ulicy Rynek - Plebiscytowa oznaczona symbolem literowym 1U, obecnie użytkowana jako tereny rekreacyjne, zieleń
 • działka nr 472/2 o powierzchni 0,2231 ha położona pomiędzy ulicami Bałuckiego i Zakonną na obszarze oznaczonym w planie symbolem 7 MWU - tereny mieszkaniowe z usługami, obecnie zieleń,
 • działka nr 478/14 o powierzchni 0,3523 ha pomiędzy ulicami Moniuszki i Bałuckiego oznaczona na planie symbolem 8 MWU - tereny mieszkaniowe z usługami, obecnie teren rekreacyjno-wypoczynkowy, zieleń,

Dla ww. nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/367/2002 z dnia 16.10.2002 roku ustalona została strefa ochrony konserwatorskiej - oznaczona symbolem S.O.K. - w związku z czym dla tego terenu obowiązują szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy, wynikające z konieczności nawiązania do historycznego układu zabudowy starego miasta w Głubczycach i uwzględnienia podstawowych elementów rozplanowania i kompozycji przestrzennej.

 • działka nr 205/55 o powierzchni 0,2464 ha przy ulicy Żeromskiego - teren położony na obszarze oznaczonym w planie 58U - zabudowa usługowa,
 • działka nr 492/3 o powierzchni 0,2549 ha przy ulicy Sosnowieckiej położona na obszarze oznaczonym symbolem literowym 20U - tereny usługowe, obecnie zabudowana garażami tzw. „własnościowymi”,
 • działka nr 331/1 o powierzchni 0,4300 ha przy ulicy Plac Stawowy oznaczona na planie symbolem 10U,
 • część działki nr 478/6 położonej przy ulicy Klasztornej w sąsiedztwie planowanej obwodnicy, oznaczona na planie symbolem 9U
 • działki nr 618/6, 618/7, 618/8, 618/9 i 618/10 o łącznej powierzchni 0,7624 ha położone przy ulicy Karola Miarki w Głubczycach, oznaczone na planie 10P - tereny przemysłowe,
 • teren, obejmujący działki nr: 700/13, 700/14 i 699/1 o powierzchni 3,9828 ha, niezabudowany nieuzbrojony przeznaczony pod przemysł, handel, składy i magazyny położony w południowo-zachodniej części Głubczyc oznaczony na planie symbolem 6 BS - dojazd drogą gruntową o długości około 400 m
 • część działki nr 89/9 (stara cegielnia) oznaczona na planie symbolem 5U - tereny usługowe
 • teren obejmujący działki nr 174/4, 32/2 i 330/2 o łącznej powierzchni 3,0289 ha częściowo uzbrojony (woda, energia elektryczna) przeznaczony pod działalność inwestycyjną w miejscowości Pietrowice położony w sąsiedztwie przejścia granicznego Pietrowice - Krnov w południowej części wsi Pietrowice przy drodze krajowej nr 38