Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GTBS Sp. z o.o. - PRZETARGI

WRZESIEŃ 2023

.13.09.2023r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY:

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 2-ch kotłowni: przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach oraz przy ul.Nowy Świat 1 w Głubczycach"

 

Szczegóły i załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00393383_01.pdf (115,63KB)

PDFsiwz 2024.pdf (998,40KB)
ODTZał. nr 1 do SWZ_Druk oferty.odt (25,60KB)
DOCZał. nr 1a_do_SIWZ - Druk formularza cenowego - 2024.doc (130,50KB)
ODTZał. nr 2 do SWZ_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (24,91KB)
ODTZał. nr 2a do SWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków - poprawione.odt (24,43KB)
ODTZał. nr 3 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu trzeciego.odt (21,22KB)
PDFzał. nr 4 SIWZ.pdf (2,35MB)
PDFzał. nr 4a SIWZ.pdf (1,68MB)
DOCzał. nr 5 SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc (85,00KB)

Odpowiedzi na zapytania:

PDFodpowiedzi na zapytanie.pdf (310,64KB)

DOCzał. nr 5 SIWZ - istotne postanowienia umowy - zmieniony aktualny.doc (90,00KB)

PDFodpowiedz na zapytanie II.pdf (240,34KB)

DOCzał. nr 5 SIWZ - istotne postanowienia umowy - wprowadzone zmiany II.doc (90,00KB)

DOCXkwota przeznazona na realizację zadania 02.10.2023.docx (7,51KB)

Informacja z otwarcia ofert:

DOCXInformacja_z_otwarcia_ofert.docx (21,50KB)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (399,65KB)

 

STYCZEŃ 2023

11.01.2023r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU "VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 21"

szczegóły poniżej:

PDFSCAN4391_000.pdf (88,50KB)

LISTOPAD 2022

14.11.2022r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU "VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 21"

szczegóły poniżej:

PDFSCAN4058_000.pdf (81,46KB)

PAŹDZIERNIK 2022

10.10.2022r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU "V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 21"

szczegóły poniżej:

PDFPRZETARG.pdf (84,83KB)

 

06.10.2022r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY:

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 2-ch kotłowni: przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach oraz przy ul.Nowy Świat 1 w Głubczycach"

 

Szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf (41,50KB)
DOCXSIWZ_gaz gtbs wrzesien - 2022.docx (59,62KB)
DOCZal_nr_1_do_SIWZ - 2023.doc (137,50KB)
DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx (30,10KB)
DOCXZal_nr_3_do_SWZ.docx (29,89KB)
DOCZal_nr_4_do_SIWZ.doc (35,00KB)
DOCXZal_nr_5_do_SIWZ.docx (25,81KB)
DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc (49,00KB)
PDFZal_nr_7_do_SIWZ.pdf (5,71MB)
 

Odpowiedzi na zapytania:

PDFodpowiedz na zapytanie.pdf (1,03MB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFotwarcie ofert.pdf (146,78KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFSCAN4002_000.pdf (32,70KB)

 

WRZESIEŃ 2022

12.09.2022r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU "IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 21"

szczegóły poniżej:

PDFSCAN3753_000.pdf (83,05KB)

SIERPIEŃ 2022

17.08.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU "III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczycach przy ul. Kozielskiej 21"

szczegóły poniżej:

PDFSCAN3574_000.pdf (85,08KB)
 

 

LIPIEC 2022

04.07.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu: "II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczyach przy ul.Kozielskiej 21"

PDFSCAN3353_000.pdf (88,74KB)

 

CZERWIEC 2022

06.06.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy:

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 2-ch kotłowni: przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach oraz przy ul.Nowy Świat 1 w Głubczycach"

 

Szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf (1,42MB)
PDFsiwz gtbs.pdf (7,40MB)
DOCZal_nr_1_do_SIWZ(1).doc (76,00KB)
DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx (15,82KB)
DOCXZal_nr_3_do_SWZ.docx (19,89KB)
DOCZal_nr_4_do_SIWZ.doc (18,50KB)
DOCXZal_nr_5_do_SIWZ.docx (14,94KB)
DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc (32,00KB)

PDFoświadczenie dodatkowe.pdf (140,59KB)
PDFodpowiedzi na zapytania.pdf (1,24MB)
DOCZal_nr_1_do_SIWZ - NOWY FORMULARZ UAKTUALNIONY.doc (119,50KB)
PDFodpowiedzna zapytanie 2.pdf (94,00KB)
 

Informacja z otwarcie kopert:

PDFotwarcie ofert.pdf (159,06KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór ofert ..pdf (1,09MB)

MAJ 2022

30.05.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu: "I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głubczyach przy ul.Kozielskiej 21"

gtbs20220530.jpeg

STYCZEŃ 2022

17.01.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu:

„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ” - II postępowanie

szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu (2).pdf (120,74KB)

PDFSIWZ(1).pdf (798,26KB)

PDFidentyfikator postepowania.pdf (256,67KB)

DOCZal_nr_1_do_SIWZ2.doc (57,50KB)

DOCXZal_nr_2_do_SIWZ2.docx (15,23KB)

DOCXZal_nr_3_do_SWZ3.docx (28,67KB)

DOCXZal_nr_4_do_SIWZ4.docx (14,34KB)

DOCZal_nr_5_do_SIWZ5.doc (25,50KB)

W związku z zmianami w postanowieniach umownych załączamy zmieniony zał. Nr 3 do specyfikacji. Zmieniony załącznik stanowi integralna część postepowania przetargowego.

DOCXZal_nr_3_do_SWZ3 zmieniony.docx (28,68KB)

PDFpismo - zmian zał. nr 3-1.pdf (283,56KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFwybór oferty2.pdf (68,86KB)

 

10.01.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu:

"„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ciężkiego w okresie I-V 2022 roku do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ”

szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf (120,09KB)

PDFSIWZ olej opałowy gtbs podpisany.pdf (264,35KB)

PDFidentyfikator postepowania podpisany.pdf (443,93KB)

DOCZal_nr_1_do_SIWZ.doc (57,50KB)

DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx (15,15KB)

DOCXZal_nr_3_do_SWZ.docx (18,75KB)

DOCXZal_nr_4_do_SIWZ.docx (14,28KB)

DOCZal_nr_5_do_SIWZ.doc (25,50KB)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFzmiana ogłoszenia.pdf (48,26KB)

 

Unieważnienie ogłoszenia

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

PDFunieważnienie przetargu.pdf (285,79KB)

 

LISTOPAD 2021

23.11.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy II postępowanie:

„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach ” II postępowanie

szczegóły i załączniki:

PDFogłoszenie o zamównieniu.pdf (119,87KB)

PDFidentyfikator postępowania.pdf (244,29KB)

PDFskrzynka e-puap.pdf (162,53KB)

DOCZal_nr_1_do_SIWZ..doc (86,00KB)

DOCXZal_nr_2_do_SIWZ.docx (26,47KB)

DOCXZal_nr_3_do_SWZ..docx (28,56KB)

DOCZal_nr_4_do_SIWZ..doc (35,00KB)

DOCXZal_nr_5_do_SIWZ.docx (24,16KB)

DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc (43,50KB)

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

PDFUnieważnienie 2.pdf (238,02KB)

 

PAŹDZIERNIK 2021

22.10.2021r. Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach.

szczegóły i załączniki:

PDFogloszenie.pdf (123,25KB)

DOCXSIWZ_gaz gtbs.docx (61,86KB)

DOCZal_nr_1_do_SIWZ.doc (63,50KB)

DOCZal_nr_2_do_SIWZ.doc (15,30KB)

DOCZal_nr_3_do_SIWZ.doc (19,68KB)

DOCZal_nr_4_do_SIWZ.doc (18,50KB)

DOCZal_nr_5_do_SIWZ.doc (14,40KB)

DOCZal_nr_6_do_SIWZ.doc (26,00KB)

 

Odpowiedzi na pytania::

DOCXPytania-2.docx (36,41KB)

PDFSCAN2342_000.pdf (19,33KB)

Szanowni Państwo. w związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości składania ofert, informujemy iż składanie ofert możliwe jest również za pomocą emaila na adres sekretariat@gtbs.eu. Spółka nie posiada na chwilę obecną skrzynki e-puap. Zostanie ona utworzona i podana do publicznej informacji.

W związku z tym przesuwamy termin składania ofert na 22.11.2021r. godz.12.00, natomiast otwarcie ofert na dzień 22.11.2021r. godz.12.30.

PDFSCAN2369_000.pdf (24,95KB)

W związku z otrzymaniem adresu e-puap, informujemy iż możliwe jest już składanie ofert na skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /GTBS2021/SkrytkaESP.

PDFSCAN2388_000.pdf (28,58KB)

 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

PDFSCAN2392_000.pdf (36,54KB)

SIERPIEŃ 2019

 

26.08.2019r. Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

 

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach.

szczegóły i załączniki:

DOCOgłoszenie o zamówieniu nr 589642-N-2019.doc (98,50KB)

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-GAZ 2020-2021.pdf (1,20MB)

DOCzałącznik nr 1 SIWZ Formularz oferty - dostawa gazu E.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 2 SIWZ -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (37,00KB)

DOCZałącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (44,00KB)

DOCzałącznik nr 4 SIWZ - wykaz dostaw.doc (39,50KB)

.DOCzałącznik nr 5 SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.doc (41,00KB)

DOCZałącznik nr 6 SIWZ wzór pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (41,00KB)

DOCzałącznik nr 7 SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc (86,00KB)

DOCZałącznik nr 8 SIWZ - oświadczenie o posiadaniu umowy dystrybucji lub promesy.doc (34,00KB)

PDFZałącznik nr 9 - wyciąg z Taryfy.pdf (154,26KB)

29.08.2019r. PDFTreść zapytań i wyjaśnienia do SIWZ-1.pdf (82,70KB)

11.09.2019r.PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (46,75KB)

23.09.2019r. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf (44,53KB)

11.10.2019r. DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (48,50KB)

 

LIPIEC 2019

03.07.2019r.  Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

Remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 6.

szczegóły/załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu - Kościuszki 6.pdf (786,88KB)

PDFSIWZ - Kościuszki 6.pdf (177,91KB)

DOCKościuszki 6 - załączniki SIWZ nr 1,2,3,4,5,6,6a.doc (149,50KB)

DOCzał nr 7 - istotne postanowienia umowy.doc (195,00KB)

PDFzał nr 8 SIWZ przedmiar robót - Kościuszki 6.pdf (465,95KB)

PDFzał nr 9 - STWIOR Kosciuszki 6.pdf (217,15KB)

18.07.2019r. PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (39,16KB)

26.07.2019r. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-www.pdf (49,38KB)

31.07.2019 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510158988.pdf (51,17KB)

 

SIERPIEŃ 2017

28.08.2017 Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach

szczegóły/załączniki: 

DOCogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr 574434.doc (96,50KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - gaz 2018-2019.pdf (137,43KB)

DOCzałącznik nr 1 Formularz oferty - dostawa gazu wysokometanowego.doc (93,50KB)

DOCZałącznik nr 2 SIWZ -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (36,50KB)

DOCZałącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (44,00KB)

DOCzałącznik nr 4 SIWZ - wykaz dostaw.doc (39,50KB)

DOCzałącznik nr 5 SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.doc (41,00KB)

DOCzałącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy.doc (86,00KB)

DOCZałącznik nr 8 SIWZ - oświadczenie o posiadaniu umowy dystrybucji lub promesy.doc (33,50KB)

PDFodpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - 1.pdf (150,60KB)

PDFodpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - 2.pdf (236,03KB)

PDFodpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - 3.pdf (126,85KB)

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 574434.doc (38,00KB)

PDFinformacja o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (19,51KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (55,29KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystkiejszej oferty-www.pdf (48,45KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (204,33KB)

 

CZERWIEC

30.06.2016r, Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości podprogowej.

Nazwa nadana przedmiotowi zamówienia: 

"Ocieplenie ścian zewnętrznych, renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 4 w Głubczycach"

 

DOCogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Niepodległości 4 - 111621-2016.doc (83,50KB)

PDFsiwz- Niepodległości 4 - GTBS-I-2-2016.pdf (245,21KB)

DOCzał nr 1 - formularz oferty Niepodległości 4.doc (119,00KB)

DOCzał nr 2 - oświadczenie art 22 Niepodległości 4.doc (101,50KB)

DOCzał nr 3 - oświadczenie art 24 Niepodległości 4.doc (99,50KB)

DOCzał nr 4 - grupa kapitałowa Niepodległości 4.doc (104,50KB)

DOCzał nr 5 - wykaz osób Niepodległości 4.doc (105,50KB)

DOCzał nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach Niepodległości 4.doc (98,50KB)

DOCzał nr 7 - wykaz robót Niepodległości 4.doc (110,50KB)

DOCzał nr 8 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów Niepodległości 4.doc (108,50KB)

DOCzał nr 9 - pełnomocnictwo Niepodległości 4.doc (98,50KB)

DOCzał nr 10 - oświadczenie kierownika budowy Niepodległości 4.doc (95,00KB)

PDFIstotne Postanowienia Umowy NIEPODLEGŁOSCI 4 GTBS-I-2-2016.pdf (174,56KB)

PDFSpecyfikacja techniczna STWiORB-Niepodległości 4.pdf (246,97KB)

PDFOPIS TECHNICZNY NIEPODLEGŁOŚCI GŁUBCZYCE.pdf (143,02KB)

PDFprzedmiar robót - ocieplenie ścian i renowacja Niepodległości 4.pdf (262,35KB)

PDFprzedmiar robót - remont ogrodzenia Niepodległosci 4.pdf (29,03KB)

PDF1.pdf (871,90KB)

PDF2.pdf (167,72KB)

PDF3.pdf (114,51KB)

PDF4.pdf (58,70KB)

PDF5.pdf (60,62KB)

PDF6.pdf (56,77KB)

PDF7.pdf (61,02KB)

PDF8.pdf (246,97KB)

PDF9.pdf (84,64KB)

PDF10.pdf (69,46KB)

PDF11.pdf (71,05KB)

PDF12.pdf (68,91KB)

PDF13.pdf (73,60KB)

PDF14.pdf (69,17KB)

PDF15.pdf (58,50KB)

PDF16.pdf (63,51KB)

PDF17.pdf (62,61KB)

PDF18.pdf (63,80KB)

PDF19.pdf (76,08KB)

PDF20.pdf (78,87KB)

PDFNiepoldegłości 4 - zawiadomienie o wyborze oferty-www.pdf (56,36KB)

DOCNiepodległości 4 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (33,00KB)

 

27.05.2016r. Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach, działający w imieniu Gminy Głubczyce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości podprogowej.

Nazwa nadana przedmiotowi zamówienia:

"Ocieplenie scian zewnętrznych, renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 4 w Głubczycach"

szczegóły/załączniki:

DOCogłoszenie o zamówieniu - Niepodległości 4.doc (70,50KB)

PDFsiwz- Niepodległości 4.pdf (311,53KB)

DOCzał nr 1 - formularz oferty Niepodległości 4.doc (123,50KB)

DOCzał nr 2 - oświadczenie art 22 Niepodległości 4.doc (102,00KB)

DOCzał nr 4 - grupa kapitałowa Niepodległości 4.doc (104,50KB)

DOCzał nr 5 - wykaz osób Niepodległości 4.doc (106,00KB)

DOCzał nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach Niepodległości 4.doc (99,00KB)

DOCzał nr 7 - wykaz robót Niepodległości 4.doc (110,00KB)

DOCzał nr 8 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów Niepodległości 4.doc (109,50KB)

DOCzał nr 3 - oświadczenie art 24 Niepodległości 4.doc (100,50KB)

DOCzał nr 9 - pełnomocnictwo Niepodległości 4.doc (95,50KB)

DOCzał nr 10 - oświadczenie kierownika budowy Niepodległości 4.doc (91,50KB)

DOCOPIS TECHNICZNY NIEPODLEGŁOŚCI GŁUBCZYCE.doc (235,50KB)

PDFprzedmiar robót - ocieplenie ścian i renowacja Niepodległości 4.pdf (262,35KB)

PDFprzedmiar robót - remont ogrodzenia Niepodległosci 4.pdf (29,03KB)

PDF1.pdf (871,90KB)

PDF2.pdf (167,72KB)

PDF3.pdf (114,51KB)

PDF4.pdf (58,70KB)

PDF5.pdf (60,62KB)

PDF6.pdf (56,77KB)

PDF7.pdf (61,02KB)

PDF8.pdf (246,97KB)

PDF9.pdf (84,64KB)

PDF10.pdf (69,46KB)

PDF11.pdf (71,05KB)

PDF12.pdf (68,91KB)

PDF13.pdf (73,60KB)

PDF14.pdf (69,17KB)

PDF15.pdf (58,50KB)

PDF16.pdf (63,51KB)

PDF17.pdf (62,61KB)

PDF18.pdf (63,80KB)

PDF19.pdf (76,08KB)

PDF20.pdf (78,87KB)

PDFSpecyfikacja techniczna STWiORB-Niepodległości 4.pdf (246,97KB)

PDFIstotne Postanowienia Umowy NIEPODLEGŁOSCI.pdf (166,44KB)

PDFNiepoldegłości 4 - informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (79,61KB)