Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 2021-10-21 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - aktualizacja
  Data modyfikacji: 21-10-2021 14:39
 2. Ogłoszenia Burmistrza Głubczyc o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Data modyfikacji: 21-10-2021 13:24
 3. Projekty aktów prawa miejscowego
  Data modyfikacji: 20-10-2021 10:18
 4. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Data modyfikacji: 20-10-2021 09:28
 5. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Data modyfikacji: 19-10-2021 11:14
 6. 2021-08-27 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2021.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 11:18
 7. 2021-10-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o przeniesieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Przebudowa linii napowietrznej SN w ciągu liniowym GPZ Głubczyce - Opawica na odcinku słup nr 641/00/203 - słup nr 641/00/244 realizowanej na terenie - Pietrowice, karta mapy 1, gmina Głubczyce, - Barciszów, działki o numerach ewidencyjnych 20/11, 20/12, 37, 31/3, 31/4, 31/6, 32/3, 86, 35/1, 35/3, 88, 104/1, obręb ewidencyjny Braciszów, karta mapy 1, gmina Głubczyce."
  Data modyfikacji: 15-10-2021 13:33
 8. 2021-10-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa sieci oświetlenia parkowego , na działkach o nr ewidencyjnych: 53, 54/2, 55, 56, 57, 392, 393, 410/2 położonych w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka, karta mapy 1,2, 4, 6, obręb ewidencyjny Nowa Wieś Głubczycka, gmina Głubczyce".
  Data modyfikacji: 15-10-2021 13:31
 9. Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż i oddanie w dzierżawę/najem nieruchomości
  Data modyfikacji: 15-10-2021 08:18
 10. Statut Gminy Głubczyce
  Data modyfikacji: 14-10-2021 16:29