Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2004 roku.

1. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniach od 20.01.2004r. do 12.02.2004r. w sprawie wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2003r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

2. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzona w dniach od 11.05.2004r. do 13.03.2004r. w sprawie utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy Głubczyce.
Protokół do wglądu Wydział Komunalno - Inwestycyjny pokój nr 14.

3. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli z dnia 01.06.2004r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

4. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzona w dniach od 18.06.2004r. do 23.06.2004r. w sprawie utrzymania dróg.
Protokół do wglądu Wydział Komunalno - Inwestycyjny pokój nr 14.

5. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.07.2004r. w sprawie organizacji i przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

6. Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 17.09.2004r. w sprawie kontroli problemowej Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie ewidencji i zabezpieczania akt kategorii A.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

7. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25.11.2004r. w sprawie kontroli w zakresie ochrony środowiska - oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej Głubczyce Sady- Głubczyce.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

8. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 07.12.2004r. w sprawie kontroli w zakresie ochrony środowiska - oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej Nowe Gołuszowice- Głubczyce.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2005 roku.

1. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniach od 03.02.2005r. do 15.02.2005r. w sprawie celowości i zgodności gospodarowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z programu „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

2. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.02.2005r. w sprawie kontroli z zakresu spraw paszportowych.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

3. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z dnia 14.04.2005r. w sprawie realizacji obowiązków określonych w ustawie z 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 161 poz. 1688).- działalność Urzędu Stanu Cywilnego.
Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym pokój nr 10.

4. Kontrola Wojewoda Opolski w dniu 28.10.2005r. - kontrola rejestracji przedpoborowych rocznika 1987. Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administacyjnym pokój nr 10.

5. Kontrola Archiwum Państwowego Opole z dnia 16.11.2005r. w sprawie kontroli archiwum zakładowego. Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach pokój nr 10

6. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 23.11. - 09.12.2005 w sprawie utrzymania dróg, mostów i wiaduktów będących w zarządzie Gminy Głubczyce. Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach pokój nr 10.

7. Kontrola Wojewoda Opolski z dnia 01.12.2005r. - Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu "Sieć wodociągowa, tranzyt i rozdzielcze z przyłączeniami do budynków w m. Radynia" Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach pokój nr 10.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2006 roku, protokoły do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym pokój nr 10

1. Wojewoda Opolski w dniu 31.01.2006r. - Kontrola problemowa na zakończenie i realizację projektu "Sieć wodociągowa, tranzytowa i rozdzielcze z przyłączami do budynków w m. Pielgrzymów".

2. Regionalna Izba Obrachunkowa Opole w dniach 01.03.-25.05.2006r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2005r. oraz wybranych zagadnień za rok 2004.

3. PFRON Opole w dniu 12.04.2006r. Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensat utracone dochody z tytułu zwolnień...

4. Delegatura ABW Opole  w dniu 10.05.2006r. - czynności kontrolne z art. 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

5. Delegatura NIK w Opolu w dniach 21.08.-26.09.2006r. Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji.

6. Wojewoda Opolski w dniu 11 września 2006r. Kontrola realizacji zadń Programu na rzecz społeczności Romskiej.

7. Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 26.10.2006r. Kontrola archiwum zakładowego USC.

8. Wojewoda Opolski w dniu 27.10.2006r.  Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu "Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi i katastrof".

9. NIK Departament Administracji Publicznej w dniach 23.11.-11.12.2006 Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach realizowanej w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej - Interreg IIIA ( w okresie od 1.05.2004 do 30.09.2006).

10. Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 28.11.2006r. Kontrola archiwum zakładowego.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2007r. protokoły do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym pokój nr 10.

1. Oddział Opolski PFRON w dniu 23.03.2007r. Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku gminy o przyznanie środków z Funduszu.

2. Wojewoda Opolski w dniu 22.06.2007r. Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

3. Wojewoda Opolski w dniu 27.06.2007r. Kontrola problemowa z wykorzystania dotacji na zadania zlecone oraz przygotowanie i zapewnienie działań urządzeń łączności radiowej systemu ostrzegania i alarmowania.

4. Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 09.08.2007r. Kontrola problemowa archiwum zakładowego.

5. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach w dniu 09.08.2007r. Ocena stanu sanitarno - porządkowego przystanków PKS w Głubczycach ul.Gdańska, ul. Grunwaldzka.

6. Wojewoda Opolski w dniu 22.08.2007r. Kontrola realizacji projektu ZPORR "Budowa kanalizacji przesyłowej, rurociągu tranzytowego Bogdanowice - Głubczyce".

7. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach w dniu 22.08.2007r. Ocena stanu sanitarno - porządkowego przejścia granicznego Pomorzowice - Osoblaha.

8. Opolski Urząd Wojewódzki  w dniu 07.12.2007r.  Kontrola problemowa 1.1.-45 droga Gadzowice - granica państwa (Rusin).

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2008r. protokoły do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym pokój nr 10.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej  Warszawa w dniu 15.01.2008r. Umowa 450/99/P.

2. NIK Delegatura w Opolu w dniu 13.03.-26.03.2008r. Wykorzystanie uwag i wniosków pokontrolnych z kontroli 9/06/107

3. Oddział Opolski PFRON w dniu 11.04.2008r. Kontrola danych zawartych we wniosku o przekazanie kwoty rekompensaty utracone dochody ...

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Głubczyckim w dniach 22.04. - 06.05.2008r. Kontrola utrzymania obiektów mostowych.

5. Wojewoda Opolski w dniu 27.05.2008r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Opole w dniu 12.06.2008r. Kontrola w zakresie realizacji zadań.

7. Wojewoda Opolski w dniu 17.09.2008r. Kontrola w zakresie realizacji zadań "Programu na rzecz społeczności Romskiej".

8. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu w dniach 06.10.2008 -  Wybrane środki publiczne za 2006r. i podatek VAT za I-XII 2006r.

9. Opolski Urząd Wojewódzki w dniu 07.10.2008r.  Kontrola w zakresie ewidencji ludności.