Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

PDFPlakat azbest 2020.pdf

 

DOCWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest II.doc
DOCZałącznik nr 1 do wniosku - Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 2 do wniosku - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc
DOCZałącznik nr 3 do wniosku - Przedsiębiorcy OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCZałącznik nr 3 do wniosku - Rolnictwo OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCUpoważnienie dla współwłaściciela- usuwanie azbestu.doc

 

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2019 ROK

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce w roku 2019” uzyskała dofinansowanie:

 • 50 % – kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 24 449,27 zł;
 • 50 % – kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 24 449,27 zł;

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 50 898,54 zł.

 

Łącznie usunięto 74,476 Mg wyrobów zawierających azbest z 40 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 74,476 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

 

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2018 ROK

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce – w roku 2018” uzyskała dofinansowanie:
    • 85% – kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 36 736,89 zł;
    • 15% – udział środków własnych Gminy Głubczyce z wysokości 6 482,98 zł. 

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 43 219,87 zł.

 

Łącznie usunięto 94,790 Mg wyrobów zawierających azbest z 32 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 80,39 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

 

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2017 ROK

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VIII nabór” uzyskała dofinansowanie:

 • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 39 687,04 zł;
 • 35% - kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 27 780,92 zł;
 • 15% - udział środków własnych Gminy Głubczyce  z wysokości  11 906,11 zł.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 79 374,07 zł.

 

Łącznie usunięto 163,78 Mg wyrobów zawierających azbest z 63 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 163,78 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Metryczka
 • opublikowano:
  14-01-2015 10:07
  przez: Kamil Wysoczański
 • zmodyfikowano:
  10-02-2020 11:30
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 15394
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl