Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacja na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2021-2022 ROK

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Głubczyce w roku 2021-2022”
 uzyskała dofinansowanie:

  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 66 435,39 zł;
  • z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 66 435,39 zł;

Całkowita wartość zadania wyniosła 189 815,40 zł.

 

Łącznie usunięto 197,916  Mg (15 854 m2)  wyrobów zawierających azbest z 110 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

 

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2019 ROK

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce w roku 2019” uzyskała dofinansowanie:

  • 50 % – kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 24 449,27 zł;
  • 50 % – kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 24 449,27 zł;

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 50 898,54 zł.

 

Łącznie usunięto 74,476 Mg wyrobów zawierających azbest z 40 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 74,476 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

 

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2018 ROK

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce – w roku 2018” uzyskała dofinansowanie:
    • 85% – kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 36 736,89 zł;
    • 15% – udział środków własnych Gminy Głubczyce z wysokości 6 482,98 zł. 

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 43 219,87 zł.

 

Łącznie usunięto 94,790 Mg wyrobów zawierających azbest z 32 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 80,39 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

 

ROZLICZENIE ZADANIA ZA 2017 ROK

 

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VIII nabór” uzyskała dofinansowanie:

  • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 39 687,04 zł;
  • 35% - kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 27 780,92 zł;
  • 15% - udział środków własnych Gminy Głubczyce  z wysokości  11 906,11 zł.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 79 374,07 zł.

 

Łącznie usunięto 163,78 Mg wyrobów zawierających azbest z 63 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

 

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 163,78 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.