Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2015

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2015.pdf (177,75KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2015 rok.pdf (515,71KB)


PDFdocumentRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r..pdf (209,12KB)
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r..pdf (356,91KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016r..pdf (74,61KB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2015r..pdf (78,05KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2016r..pdf (86,91KB)
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015r..pdf (198,67KB)
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015r..pdf (354,33KB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2015r..pdf (78,05KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2015r..pdf (74,44KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2015r..pdf (84,06KB)
 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015r.pdf (188,66KB)
PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015r.pdf (342,72KB)
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015r.pdf (74,56KB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2015r.pdf (77,99KB)
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015r.pdf (84,02KB)