Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata skarbowa

O P Ł A T A   S K A R B O W A
 
Od dnia 01.01.2007r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z 2006r.)
 
Zgodnie z art.8 w/w ustawy zmienia się sposób uiszczania opłaty skarbowej.
 
Znaki opłaty skarbowej zastąpiono zapłatą opłaty skarbowej wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głubczycach
 
Nr  konta  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127
 
W treści przelewu należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) wpłacającego i określenie czynności.
 
 Rada Miejska w Głubczycach uchwałą Nr III/28/2006 z dnia 20 grudnia 2006r wyznaczyła inkasentów do poboru opłaty skarbowej :
 
- dla spraw załatwianych w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Urzędu Skarbowego przy ul. Fabrycznej nr 2
 
- dla spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego nr 15
 
- dla spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji w Głubczycach opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Wydziału Komunikacji przy ul. Kościuszki nr 4
Metryczka
 • wytworzono:
  14-07-2011
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  14-07-2011 11:31
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Głubczycach
  odwiedzin: 19294
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl