Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2013

PDFOpinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.pdf


PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2013r.pdf

PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2013r.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2013r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2013r.pdf

PDFRb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2013r.pdf

 

PDFRb-27S za III kwartał 2013r.pdf

PDFRb-28S za III kwartał 2013r.pdf

PDFRb-N za III kwartał 2013r.pdf

PDFRb-NDS za III kwartał 2013r.pdf

PDFRb-Z za III kwartał 2013r.pdf

 

PDFRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013r.pdf

PDFRb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013r.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2013r.pdf

PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2013r.pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2013r.pdf