Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Dziennego Pobytu

DOM DZIENNEGO POBYTU
ul. CHROBREGO 7, 48-100 GŁUBCZYCE
tel. 77/485-82-19
JEST DZIENNYM OŚRODKIEM WSPARCIA
DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
(OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
 
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
1.      ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
2.      ZAPEWNIENIE CIEPŁEGO POSIŁKU (OBIAD)
3.      DZIENNY POBYT – TERAPIA ZAJĘCIOWA.

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE  W MIEJSCU  ZAMIESZKANIA

Godziny pracy opiekunek:  7.00 – 15.00.

  Dla osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności mają ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania, świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Profesjonalna kadra wykonuje usługi opiekuńcze w zakresie:

Zaspokajania potrzeb życia codziennego, jak:

 • czynności pielęgnacyjne: pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, higieny osobistej i dbałość o wygląd (pomoc przy myciu, kąpielach i ubieraniu);
 • pomoc w utrzymaniu kontaktów ze społecznością lokalną: spacer, kontakt z sąsiadami;
 • pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji, koordynacja działań różnych służb społecznych na rzecz podopiecznego;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich;
 • przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety ustalonej przez lekarza, pomoc przy ich spożywaniu;
 • wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, dbałość o higienę i estetykę otoczenia podopiecznego;
 • pomoc w dysponowaniu środkami finansowymi: sporządzanie zakupów, dokonywanie stałych opłat itp.;

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:

 • pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych;
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów;
 • pomoc w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;

Czynności pielęgnacyjne, jak:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych;
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutów ubocznych ich stosowania;
 • czynności związane z profilaktyką odleżyn u osób stale leżących.

Jak uzyskać usługi opiekuńcze?

 1. należy złożyć wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul.Pocztowa 6a.
 2. Do wniosku dołączyć:

- aktualną decyzję emerytalną lub rentową

- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.

Odpłatność za usługi?

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, wysokość odpłatności ustala się w zależności od dochodu i kształtuje się procentowo od 0% do 100%.

Koszt 1 godz. usługi opiekuńczej wynosi 13,87zł.

a) dla osoby samotnie gospodarującej

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Procent odpłatności z kosztu jednej godziny usług opiekuńczych

                                                do 100%

od 101%  do 150%

od 151%  do 200%

od 201%  do 250%

od 251%  do 300%

od 301%  do 350%

od 351%  do 400%

                           od 401%  do  450%

                           od 451%  do  500%

                           od 501%

Bezpłatnie

10%   -    1,39zł

15%   -    2,08zł

20%   -    2,77zł

25%   -    3,47zł

40%   -    5,55zł

55%   -    7,63zł

70%   -    9,71zł

85%   -  11,79zł

100%  -  13,87zł

b) dla osoby zamieszkałej wspólnie z rodziną

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Procent odpłatności z kosztu jednej godziny usług opiekuńczych

                                                do 100%

od 101%  do 150%

od 151%  do 200%

od 201%  do 250%

od 251%  do 300%

od 301%  do 350%

od 351%  do 400%

                           od 401%  do  450%

                           od 451%  do  500%

                           od 501%

Bezpłatnie

20%   -    2,77zł

30%   -    4,16zł

40%   -    5,55zł

50%   -    6,94zł

60%   -    8,32zł

70%   -    9,71zł

80%   -   11,10zł

90%   -   12,48zł

100%  -  13,87zł

2. ZAPEWNIENIE CIEPŁEGO POSIŁKU (OBIAD)

   W naszym Domu istnieje możliwość wykupienia niedrogich, smacznych, domowych obiadów, które są dostosowane do diety i potrzeb osób starszych.

Cena dwudaniowego obiadu jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego i mieści się w granicach od 3,50zł do 7,00zł.

a) dla osoby samotnie gospodarującej

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność za obiad

do 100%

od 100%    do    120%

od 121%    do    150%

od 151%    do    200%

od 201%   

                                      bezpłatnie

100% wsadu do kotła      - 3,50zł

130% wsadu do kotła      - 4,55zł

150% wsadu do kotła      - 5,25zł

200% wsadu do kotła      - 7,00zł

b) dla osoby zamieszkałej wspólnie z rodziną

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Odpłatność za obiad

do 100%

od 100%    do    120%

od 121%    do    150%

od 151%    do    200%

od 201%   

                                      bezpłatnie

100% wsadu do kotła      - 3,50zł

130% wsadu do kotła      - 4,55zł

150% wsadu do kotła      - 5,25zł

200% wsadu do kotła      - 7,00zł

3. DZIENNY POBYT - TERAPIA ZAJĘCIOWA

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach jest nieodpłatny.

 1. Prowadzimy gimnastykę zdrowotną dostosowaną do możliwości osób starszych oraz inne zajęcia ruchowe.
 2. Udostępniamy podstawowy sprzęt do rehabilitacji ruchowej.
 3. Organizujemy piesze, rowerowe i autokarowe wycieczki.
 4. Prowadzimy terapię zajęciową – zajęcia z rękodzielnictwa: np. haft, szydełkowanie, wyplatanie itp.

Współpracujemy z innymi Domami z województwa opolskiego i bierzemy udział w atrakcyjnych imprezach wyjazdowych. 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-07-2011
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  14-07-2011 08:12
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • zmodyfikowano:
  06-06-2014 08:15
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Głubczycach
  odwiedzin: 13712
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×