Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Regulacje prawne

UCHWAŁA NR XIV/173/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku


2018-11-28 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku


UCHWAŁA NR II/17/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 listopada 2018 r. W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku

Uchwała nr XXXVII/308/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku.

Uchwała nr XLVII/439/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


DOCX2019-07-11 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx
DOCX2019-07-11 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx
DOCX2019-07-11 ROCZNE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załacznik-1.docx
DOCX2019-07-11 ROCZNE-UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załącznik-2.docx
DOCX2019-07-11 SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx
DOCX2019-07-11 SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-6.docx
DOCX2019-07-11 UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx
DOCX2019-07-11 UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-4.docx
DOCX2019-07-11 UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx
DOCX2019-07-11 UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

PDFRozporządzenie MRPiPS - wzory ofert, ramowych umów oraz sprawozdań z realizacji zadania publicznego - obowiązujące od 3 września 2016 r.pdf

DOC2016_zał. 1. wzór_oferta_oferta wspólna_otwarte konkursy ofert_z załacznikami-1.doc

DOCwzór oferty uproszczonej zadania 2018.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2012
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  11-09-2012 12:54
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 09:05
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 9637
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl