Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-10-27 REWITALIZACJA PARKU ORAZ TERENU PRZYLEGŁEGO DO PAŁACU W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE.

PDF2022-10-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (144,44KB)

PDF2022-10-27 SWZ - REWITALIZACJA PARKU ORAZ TERENU PRZYLEGŁEGO DO PAŁACU W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICEpodpisane.pdf (326,22KB)

DOC2022-10-27 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTY.doc (49,50KB)

DOC2022-10-27 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.doc (42,00KB)

DOC2022-10-27 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.doc (36,50KB)

DOC2022-10-27 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - WYKAZ OSÓB.doc (34,00KB)

DOC2022-10-27 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU.doc (29,00KB)

DOC2022-10-27 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.doc (32,50KB)

DOC2022-10-27 PROJEKT UMOWY - REWITALIZACJA PARKU ORAZ TERENU PRZYLEGŁEGO DO PAŁACU W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE.doc (301,00KB)

DOCX2022-10-27 ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx (20,45KB)

PDF2022-10-27 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA miniPortal-ePUAP.pdf (2,76MB)

ZIP2022-10-27 PRZEDMIARY ROBÓT.zip (214,75KB)

ZIP2022-10-27 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.zip (829,40KB)

ZIP2022-10-27 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. I.zip (8,30MB)

ZIP2022-10-27 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CZ. II.zip (25,64MB)

PDF2022-11-14 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf (77,67KB)

PDF2022-11-14 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (78,80KB)

PDF2022-12-01 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf (121,32KB)

PDF2022-12-07 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (70,23KB)