Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-03-21 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne

PDF2022-03-21 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne.pdf (1,20MB)

Termin składania uwag: do 28 marca 2022 r. (włącznie)

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Głubczyc uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.”

 

Oferta opublikowana także na stronie BIP: