Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2021

PDFKOREKTA NR 1 - BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST .pdf


 

PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2021.pdf
 


PDFSPRAWOZDANIE NR 1.22 BURMISTRZA GŁUBCZYC Z DNIA 31 MARCA 2022R. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE ZA 2021 rok.pdf
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, 2021.pdf
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA, 2021.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI , 2021.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI, 2021.pdf
 


PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2021R..pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA - URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2021R..pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI , URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2021R..pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI, URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH, 2021R..pdf
 


PDFRB- NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2021.pdf
PDFRB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IVKWARTAŁ 2021.pdf
PDFRB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, IV KWARTAŁ 2021.pdf
PDFRB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH, IV KWARTAŁ 2021.pdf
PDFRb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI, IV KWARTAŁ 2021.pdf
 


PDFRb 27S -KOREKTA NR 2 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021.pdf
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021.pdf
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021.pdf
 


 

PDFRb-27S -Korekta nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
PDFRb-N - Korekta nr 1- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021.pdf
PDFRb-NDS- Korekta nr 1- sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021.pdf
 


PDFKOREKTA NR 2 - Rb-NDS - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
 


PDFRb-27S - korekta nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
PDFRb-N - korekta nr 1 -Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021.pdf
PDFRb-NDS - korekta nr 1 - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
 


PDFRb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
PDFRb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf
PDFRb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021.pdf
PDFRb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021.pdf